top

Disclaimer - Privacy

Disclaimer

De website www.wambeek.be is een initiatief van het feestcomité Wammekse feesten met contactgegevens: Klapscheutstraat 44 - 1741 Wambeek.

Alle informatie is beschikbaar gemaakt door de initiatiefnemers. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Privacy

De initiatiefnemers houden zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26 februari 2018.

De door u verstrekte gegevens bij een eventuele vraag voor informatie zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden voor de toezending van de door u gevraagde informatie. De gegevens zullen in geen geval aan derden worden door gegeven. We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegd gebruik van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen mogelijke risico's.

Cookies
Welke cookies gebruikt deze website?

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Externe links

Er kunnen links naar andere websites verwijzen die totaal onafhankelijk opereren en waar de initiatiefnemers geen inspraak over hebben. We verzorgen enkel links naar die andere websites ter informatie. Vermoedelijk hebben deze websites een eigen Privacy policy. De initiatiefnemers zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van die websites.

Auteursrechten

Iedereen heeft het recht om de informatie, afbeeldingen en downloadbare-pdf bestanden op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits het vermelden van de bron, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. De informatie mag in geen geval voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Naar boven Print deze pagina